MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
fyziologie
English Heading
Physiology
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Biologický a lékařský vědní obor, který studuje fungování živých organismů a procesy, jež v nich probíhají na úrovni buněk, tkání resp. pletiv, orgánů a orgánových soustav i celých organismů. (cit. Wikipedie, 2017 http://www.wikipedie.cz)
Scope Note
The biological science concerned with the life-supporting properties, functions, and processes of living organisms or their parts.
Annotation
the discipline (education, history, etc) only; use PHYSIOLOGICAL PHENOMENA or specifics treed under it for functions and processes of organisms, or the qualifier / physiology with specific anatomical terms, organisms, and physiological and psychological processes
Record number
D010827
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[ED] výchova
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[LJ] zákonodárství a právo
[MT] metody
[OG] organizace a řízení
[ST] normy
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format