MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
izolace pacientů
English Heading
Patient Isolation
See
pacienti - izolace
See
Home Isolation [T001079081]
Isolation, Home [T001079082]
Negative Pressure Isolation [T001079107]
Negative Pressure Patient Isolation [T001079111]
Isolation, Patient [T030581]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Separace pacientů s infekčními nebo jinými chorobami na určitou dobu. Izolace může být striktní, při níž je omezen pohyb a sociální kontakty; mírnější, při níž dochází snahou o řízení určitých aspektů péče k zabránění šíření infekce nebo naopak - pacient je v odlehlém, řízeném nebo sterilním prostředí opět s cílem ochránit ho nebo ji před šířením infekce. R
Scope Note
The segregation of patients with communicable or other diseases for a specified time. Isolation may be strict, in which movement and social contacts are limited; modified, where an effort to control specified aspects of care is made in order to prevent cross infection; or reverse, where the patient is secluded in a controlled or germ-free environment in order to protect him or her from cross infection.
Other Concepts
Annotation
do not confuse with PATIENT ISOLATORS
History note
77
Public Note
77
Record number
D010356
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[LJ] zákonodárství a právo
[MT] metody
[OG] organizace a řízení
[PX] psychologie
[ST] normy
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format