MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
parapsychologie
English Heading
Parapsychology
See
jasnovidnost
extrasenzorická percepce
metapsychologie
psychotronika
zkoumání psychiky
See
Clairvoyance [T030327]
Extrasensory Perception [T030328]
Psychical Research [T030330]
Psychic Research [T030331]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Obor psychologie, který se zabývá paranormálními jevy a chováním jako jsou telepatie, předvídání a jasnovidectví, které nejsou vysvětlitelné dnešními přírodními zákony.
Scope Note
Branch of psychology that deals with paranormal behavior and events such as telepathy, precognition, and clairvoyance, which are not explicable by present day "natural laws".
Other Concepts
History note
CLAIRVOYANCE was see under PARAPSYCHOLOGY 1965-78; EXTRASENSORY PERCEPTION & PSYCHICAL RESEARCH were see under PARAPSYCHOLOGY 1963-78
Online Note
use PARAPSYCHOLOGY to search CLAIRVOYANCE, EXTRASENSORY PERCEPTION & PSYCHICAL RESEARCH 1966-78
Record number
D010268
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[ED] výchova
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[LJ] zákonodárství a právo
[MT] metody
[OG] organizace a řízení
[ST] normy
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format