MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
oxygenoterapie
English Heading
Oxygen Inhalation Therapy
See
kyslík - inhalační terapie
kyslíková léčba
kyslíková terapie
terapie kyslíkem
See
Inhalation Therapy, Oxygen [T029882]
Therapy, Oxygen Inhalation [T029883]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Léčba kyslíkem. Používá se u řady onemocnění plic, oběhu a srdce, u některých akutních stavů a otrav. Používá se normálního tlaku (normobarická o.) či zvýšeným tlakem (hyperbarická o.). Dlouhodobá domácí o. se uplatňuje při léčbě CHOPN či plicních fibróz. Příznivě působí proti vzniku plicní hypertenze a jejím komplikacím. O. má svá rizika, proto se při ní dodržují určitá pravidla (kyslík se mj. zvlhčuje apod.). Za normálních okolností je ve vzduchu asi 20 % kyslíku. Při o. se jeho podíl zvyšuje na 40 %, popř. až na 100 %. Za některých okolností je navíc možné kyslík podávat pod zvýšeným tlakem, který umožní dále zvýšit jeho (fyzikálně rozpuštěné) množství v krvi. (cit. Velký lékařský slovník online, 2017 http://lekarske.slovniky.cz)
Scope Note
Inhalation of oxygen aimed at restoring toward normal any pathophysiologic alterations of gas exchange in the cardiopulmonary system, as by the use of a respirator, nasal catheter, tent, chamber, or mask. (From Dorland, 27th ed & Stedman, 25th ed)
Annotation
coordinate with disease /ther, not disease /drug ther
Record number
D010102
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[AE] škodlivé účinky
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[MT] metody
[MO] mortalita
[NU] ošetřování
[PX] psychologie
[ST] normy
[TD] trendy
[VE] veterinární
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree

Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format