MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
kyslík
English Heading
Oxygen
See
dikyslík
See
Oxygen-16 [T000921318]
Dioxygen [T113348]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Oxygenium, O (Z=8, Ar=15,999). Bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, první člen skup. chalkogenů (VI.A sk.) period. soust. Tvoří 21 obj. % vzduchu a 88,8 hmotn. % vody. Po uhlíku a vodíku vytváří největší počet slouč., slučuje se téměř se všemi prvky s výj. někt. vzácných plynů, větš. za vývoje tepla a světla (hoření, oxidace). Patří k biogenním prvkům, je součástí molek. proteinů, lipidů a sacharidů. Pro lidský organismus je nezbytný k zisku energie (spalování živin). Dodávka k. jednotlivým buňkám těla je zabezpečována souhrou dýchání, krve (krevního barviva hemoglobinu) a krevního oběhu. Zásoby k. v lidském těle jsou naprosto zanedbatelné. Zejm. mozek je na k. zcela závislý. Bez k. nastává do několika sekund porucha jeho funkce (bezvědomí) a k smrti může dojít do několika málo minut. Naproti tomu kosterní sval může určitou dobu pracovat i s omezeným přívodem kyslíku na „kyslíkový dluh“. Zisk energie bez k. je však velmi malý (viz glykolýza). Zabezpečení dodávky k. v akutních stavech je nezbytné pro přežití pacienta (viz též resuscitace). Reakcí molek. O2 s kyslíkem vzniká ozon. Objev. r. 1774 švéd. lékárníkem C. W. Scheelem a Angl. J. Priestleym. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )
Scope Note
An element with atomic symbol O, atomic number 8, and atomic weight [15.99903; 15.99977]. It is the most abundant element on earth and essential for respiration.
CAS Registry Number
CAS Name: Oxygen
CAS Registry Number: S88TT14065
Other Concepts
Annotation
/metab; consider also OXYGEN CONSUMPTION; /physiol for O2 in pulmonary respiration process but tissue respiration = OXYGEN CONSUMPTION; /ther use; consider also OXYGEN INHALATION THERAPY or HYPERBARIC OXYGENATION; /tox & /pois; consider also HYPEROXIA
History note
1963; for DIOXYGEN use OXYGEN (NM) 1980-2001
Public Note
1963; DIOXYGEN was indexed under OXYGEN (NM) 1980-2001
Record number
D010100
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[AD] aplikace a dávkování
[AE] škodlivé účinky
[AN] analýza
[BL] krev
[CF] mozkomíšní mok
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[HI] dějiny
[IM] imunologie
[IP] izolace a purifikace
[ME] metabolismus
[PK] farmakokinetika
[PD] farmakologie
[PH] fyziologie
[PO] otrava
[RE] účinky záření
[ST] normy
[SD] zásobování a distribuce
[TU] terapeutické užití
[TO] toxicita
[UR] moč
[CH] chemie
[AG] agonisté
Entry combinations
kyslík [DF] nedostatek >>> hypoxie
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format