MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
osteoporóza
English Heading
Osteoporosis
See
osteoporóza související s věkem
řídnutí kostí
senilní osteoporóza
posttraumatická osteoporóza
See
Age-Related Osteoporosis [T029669]
Osteoporosis, Age-Related [T029670]
Bone Loss, Age-Related [T029671]
Osteoporosis, Senile [T029673]
Senile Osteoporosis [T029674]
Osteoporosis, Post-Traumatic [T371949]
Osteoporosis, Involutional [T811801]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Časté onemocnění charakterizované úbytkem kostní hmoty, „řídnutí kostí“. Typ I je tzv. o. postmenopauzální (výrazně častější u žen, časté jsou fraktury obratlů a distálního předloktí, postižena je zejm. trabekulární kost), typ II je o. senilní (poměr žen k mužům je asi 2:1, frakturami je postižen skelet axiální i apendikulární, bývají zlomeniny krčku stehenní kosti, postižena je kost trabekulární i kortikální). Příčina není zcela jasná, vyskytuje se ve vyšším věku častěji u žen po přechodu nebo po odstranění vaječníků ještě v plodném období, bývá následkem dlouhodobé nehybnosti, delší léčby kortikoidy nebo důsledkem některých vzácnějších chorob. Vliv má kouření, nadměrná konzumace kávy aj. Projevuje se bolestmi (např. zad) a představuje vyšší riziko zlomeniny (krček stehenní kosti, kompresivní fraktura obratle). K diagnostice lze využít rentgenové vyšetření, osteodenzitometrii, biochemická vyšetření sledující kostní metabolismus. Léčba je dlouhodobá a může spíše jen zastavit další vývoj onemocnění. Uplatňují se kalcium, vitamin D, fluoridy, bisfosfonáty zejm. alendronát, kalcitonin, HRT, SERM, anabolika, symptomatická a fyzikální terapie; velký význam má rehabilitace (a přiměřené zatěžování kostí). Důležitá je prevence (dostatek vápníku, pohyb, u žen podávání pohlavních hormonů po – zejm. předčasném – přechodu, srov. HRT). (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )
Scope Note
Reduction of bone mass without alteration in the composition of bone, leading to fractures. Primary osteoporosis can be of two major types: postmenopausal osteoporosis (OSTEOPOROSIS, POSTMENOPAUSAL) and age-related or senile osteoporosis.
Other Concepts
Annotation
related to aging: note X refs; age-related osteoporosis in men goes here; age-related osteoporosis in women is probably OSTEOPOROSIS, POSTMENOPAUSAL
Record number
D010024
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format