MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
oleje
English Heading
Oils
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Syntetické hořlavé látky, které jsou při zahřátí tekuté nebo snadno zkapalnitelné a jsou rozpustné v etheru, ale nerozpustné ve vodě. Takové látky jsou podle svého původu děleny na živočišné, minerální nebo rostlinné oleje. Podle chování při zahřívání jsou nestálé (odpařují se - volatilita) nebo husté.
Scope Note
Unctuous combustible substances that are liquid or easily liquefiable on warming, and are soluble in ether but insoluble in water. Such substances, depending on their origin, are classified as animal, mineral, or vegetable oils. Depending on their behavior on heating, they are volatile or fixed. (Dorland, 28th ed)
Annotation
general or unspecified; prefer specific oil groups & specific oils; coordinate with source of oil if relevant
Record number
D009821
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format