MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
nemoci z povolání
English Heading
Occupational Diseases
See
choroby z povolání
profesionální nemoc
profesionální nemoci
profesionální onemocnění
pracovní nemoci
See
Diseases, Occupational [T029074]
Occupational Illnesses [T782497]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Právní termín, označující nemoci uvedené v seznamu nemocí z povolání, které vznikají nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, akutní otravy, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu. Jsou uvedeny v nařízení vlády č. 2901995 Sb. (cit. Velký lékařský slovník online, 2015 http://lekarske.slovniky.cz/)
Scope Note
Diseases caused by factors involved in one's employment.
Annotation
coordinate IM with specific disease (IM); Manual 31.14, 31.16
Record number
D009784
Persistent link
Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format