MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
vrozené, dědičné a novorozenecké nemoci a abnormality
English Heading
Congenital, Hereditary, and Neonatal Diseases and Abnormalities
See
kongenitální nemoci
vrozené nemoci
See
Neonatal Diseases and Abnormalities [T027887]
Congenital Disorders [T027888]
Disorders, Congenital [T027889]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Nemoci, které existují od narození (a často před porodem) nebo které vzniknou během prvního měsíce života (nemoci novorozenců), nezávisle na příčině. Patří sem vrozené vady, které jsou charakterizované strukturálními deformitami.
Scope Note
Diseases existing at birth and often before birth, or that develop during the first month of life (INFANT, NEWBORN, DISEASES), regardless of causation. Of these diseases, those characterized by structural deformities are termed CONGENITAL ABNORMALITIES.
Other Concepts
Annotation
used for searching; INDEXER: Do not use; CATALOGER: Do not use
History note
2002; use explode 1971-1997
Public Note
2002; see NEONATAL DISEASES AND ABNORMALTIES 1998-2001
Record number
D009358
Persistent link
Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format