Display Documents Help
vše 17
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
skupiny lidí
English Heading
Persons
See
skupiny lidí - výčet
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Osoby jako jednotlivci (např. žadatelky o potrat) nebo jako členové skupiny (např. Američané španělského původu). Nepoužívá se pro členy různých profesí (např. lékaři) nebo povolání (např. knihovníci), pro které jsou k dispozici konkrétní deskriptory (skupiny lidí podle povolání).
Scope Note
Persons as individuals (e.g., ABORTION APPLICANTS) or as members of a group (e.g., HISPANIC AMERICANS). It is not used for members of the various professions (e.g., PHYSICIANS) or occupations (e.g., LIBRARIANS) for which OCCUPATIONAL GROUPS is available.
Annotation
used for searching; INDEXER: Do not use; CATALOGER: Do not use
History note
98; use explode
Public Note
98
Record number
D009272
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[ED] výchova
[HI] dějiny
[LJ] zákonodárství a právo
[PX] psychologie
[SN] statistika a číselné údaje
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format