MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
mitochondrie
English Heading
Mitochondria
See
Mitochondrion [T026686]
Mitochondrial Contraction [T026688]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Buněčná organela zabezpečující buňce energii (dýchací řetězec, Krebsův cyklus, beta-oxidace) a další metabolické funkce (syntéza některých látek apod.); je významnou organelou v procesu spouštění apoptózy. Protáhlá ovoidní až vláknitá organela tvořená dvěma membránami – zevní a vnitřní; vnitřní membrána tvoří uvnitř četné výběžky (kristy). Uvnitř je mitochondriální matrix. M. obsahuje vlastní DNA (mtDNA), její mutace způsobují mitochondriální nemoci. (cit. Velký lékařský slovník online, 2019 http://lekarske.slovniky.cz)
Scope Note
Semiautonomous, self-reproducing organelles that occur in the cytoplasm of all cells of most, but not all, eukaryotes. Each mitochondrion is surrounded by a double limiting membrane. The inner membrane is highly invaginated, and its projections are called cristae. Mitochondria are the sites of the reactions of oxidative phosphorylation, which result in the formation of ATP. They contain distinctive RIBOSOMES, transfer RNAs (RNA, TRANSFER); AMINO ACYL T RNA SYNTHETASES; and elongation and termination factors. Mitochondria depend upon genes within the nucleus of the cells in which they reside for many essential messenger RNAs (RNA, MESSENGER). Mitochondria are believed to have arisen from aerobic bacteria that established a symbiotic relationship with primitive protoeukaryotes. (King & Stansfield, A Dictionary of Genetics, 4th ed)
Other Concepts
Annotation
coordinate with organ /metab but not also organ /ultrastruct for metabolic studies; coordinate with organ /ultrastruct for morphological studies; mitochondria of vascular or smooth muscle tissue goes under MITOCHONDRIA, MUSCLE
History note
MITOCHONDRIAL CONTRACTION was heading 1969-96 (was see under MITOCHONDRIA 1975, was Prov 1969-74)
Public Note
MITOCHONDRIAL CONTRACTION was heading 1975-96 (see under MITOCHONDRIA 1975)
Record number
D008928
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[DE] účinky léků
[EN] enzymologie
[GE] genetika
[IM] imunologie
[ME] metabolismus
[MI] mikrobiologie
[PS] parazitologie
[PA] patologie
[PH] fyziologie
[RE] účinky záření
[TR] transplantace
[UL] ultrastruktura
[CH] chemie
[VI] virologie
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format