MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
metabolismus
English Heading
Metabolism
See
metabolický proces
látková přeměna
metabolické pojmy
See
Metabolic Process [T025757]
Process, Metabolic [T025758]
Processes, Metabolic [T025759]
Metabolic Processes [T025760]
Anabolism [T648748]
Catabolism [T648749]
Metabolic Concepts [T718993]
Metabolism Concepts [T718994]
Metabolic Phenomena [T721532]
Metabolism Phenomena [T721533]
Metabolic Phenomenon [T721534]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Metabolismus neboli látková přeměna je soubor všech enzymových reakcí (tzv. metabolických drah), při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách a v živých organismech. Podle směru probíhající změny, která se s komplexní organickou molekulou děje, rozdělujeme metabolismus na anabolismus (výstavbový proces, biosyntéza) a katabolismus (rozkladový proces). Podle alternativní definice je metabolismus látková a energetická výměna, příjem a zpracování živin. (upraveno podle Wikipedie 2020 http://www.cs.wikipedia.org/)
Scope Note
The chemical reactions in living organisms by which energy is provided for vital processes and activities and new material is assimilated.
Other Concepts
Annotation
general only as metabolic process/phenomena irrespective of substance; prefer /metab with organs, organisms, diseases, substances
History note
METABOLIC PROCESSES was NON MESH 1992-97; TISSUE METABOLISM was heading 1963-65
Public Note
TISSUE METABOLISM was heading 1963-65
Record number
D008660
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[DE] účinky léků
[GE] genetika
[IM] imunologie
[PH] fyziologie
[RE] účinky záření
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format