MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
duševní zdraví
English Heading
Mental Health
See
duševní hygiena
hygiena duševní
mentální hygiena
psychohygiena
See
Mental Hygiene [T025593]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Stav duševní pohody a normality, kdy všechny duševní pochody probíhají adekvátním až optimálním způsobem, umožňují správně odrážet vnější realitu, přiměřeně a pohotově reagovat na všechny podněty (včetně sociálních) a řešit běžné i mimořádné a neočekávané úlohy, stále se zdokonalovat v pracovních i osobních činnostech (zejména v sociální komunikaci) a mít pocit pohody a uspokojení ze svých aktivit i prožívání. (cit. ABZ.cz: slovník cizích slov 2014 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/dusevni-zdravi)
Scope Note
Emotional, psychological, and social well-being of an individual or group.
History note
67; was MENTAL HYGIENE 1963-66
Online Note
use MENTAL HEALTH to search MENTAL HYGIENE 1966
Public Note
67; was MENTAL HYGIENE 1963-66
Record number
D008603
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[ED] výchova
[EH] etnologie
[HI] dějiny
[LJ] zákonodárství a právo
[ST] normy
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format