MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
menstruační cyklus
English Heading
Menstrual Cycle
See
Endometrial Cycle [T025575]
Ovarian Cycle [T025576]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Cyklus změn na sliznici dělohy (endometriu) pohlavně zralé netěhotné ženy. Trvá cca 28 dnů, přičemž za jeho počátek – 1. den – se považuje první den menstruačního krvácení. Po skončení krvácení se děložní sliznice v první polovině cyklu obnovuje a roste (proliferační stadium), zatímco ve vaječníku dochází k vyzrávání folikulu obsahujícího vajíčko (Graafův folikul) a k tvorbě zejm. estrogenů. Uprostřed cyklu se vajíčko uvolní do vejcovodu (ovulace) a folikul se mění ve žluté tělísko (corpus luteum). Změna hladiny hormonů (objevuje se produkce progesteronu) způsobuje další změny ve sliznici – především hromadění zásobních látek (sekreční stadium). Tyto změny jsou přípravou na event. těhotenství, tj. uložení (nidaci) oplodněného vajíčka, jemuž takto připravená sliznice poskytuje výživu až do vývoje placenty. Není-li vajíčko oplodněno, žluté tělísko zaniká (vazivově se mění na tzv. bílé tělísko, corpus album) a pokles koncentrace hormonů v krvi vede i k zániku připravené děložní sliznice, jejíž povrchová část je odloučena a odplavena s menstruační krví. Současně probíhají i změny na dalších ženských orgánech, zejm. děložním hrdle, pochvě a prsu, a v celém ženském organismu. M. c. je určován změnami hladin hormonů tvořených ve vaječnících a řízených z hypofýzy a hypothalamu. Dojde-li k oplodnění, děložní sliznice nezaniká, neobjevuje se menstruační krvácení a dochází k postupné tvorbě placenty, která převezme výživu zárodku a plodu, jakož i tvorbu hormonů. (cit. Velký lékařský slovník online, 2017 http://lekarske.slovniky.cz)
Scope Note
The period from onset of one menstrual bleeding (MENSTRUATION) to the next in an ovulating woman or female primate. The menstrual cycle is regulated by endocrine interactions of the HYPOTHALAMUS; the PITUITARY GLAND; the ovaries; and the genital tract. The menstrual cycle is divided by OVULATION into two phases. Based on the endocrine status of the OVARY, there is a FOLLICULAR PHASE and a LUTEAL PHASE. Based on the response in the ENDOMETRIUM, the menstrual cycle is divided into a proliferative and a secretory phase.
Other Concepts
Annotation
human & other primates only; for non-primates use ESTROUS CYCLE; do not confuse with MENSTRUATION
History note
85
Public Note
85
Record number
D008597
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[BL] krev
[CF] mozkomíšní mok
[DE] účinky léků
[EH] etnologie
[GE] genetika
[IM] imunologie
[ME] metabolismus
[PH] fyziologie
[PX] psychologie
[RE] účinky záření
[UR] moč
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format