MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
meningeom
English Heading
Meningioma
See
meningiom
meningeomatóza
mnohočetné meningiomy
mnohočetný meningeom
mnohočetný meningiom
cerebrální konvexní meningeom
meningoteliální meningeom
meningotelový meningeom
meningeom v zadní jámě lebeční
See
Meningiomas, Multiple [T025524]
Meningiomatosis [T025525]
Benign Meningioma [T373349]
Malignant Meningioma [T373350]
Angioblastic Meningioma [T373351]
Angiomatous Meningioma [T373352]
Cerebral Convexity Meningioma [T373353]
Clear Cell Meningioma [T373354]
Fibrous Meningioma [T373355]
Hemangioblastic Meningioma [T373356]
Hemangiopericytic Meningioma [T373357]
Intracranial Meningioma [T373358]
Meningotheliomatous Meningioma [T373359]
Microcystic Meningioma [T373360]
Papillary Meningioma [T373361]
Parasagittal Meningioma [T373362]
Psammomatous Meningioma [T373363]
Secretory Meningioma [T373364]
Transitional Meningioma [T373365]
Xanthomatous Meningioma [T373366]
Spinal Meningioma [T631330]
Intraorbital Meningioma [T631331]
Intraventricular Meningioma [T631332]
Posterior Fossa Meningioma [T631333]
Sphenoid Wing Meningioma [T631334]
Olfactory Groove Meningioma [T631335]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Poměrně častý nádor centrálního nervového systému, které vychází z arachnoidálních buněk. Většina z těchto nádorů jsou dobře diferencované cévní nádory, které rostou pomalu a je u nich nízké riziko malignity, i když se objevují i maligní podtypy. Meningiomy s větší pravděpodobností vznikají v parasagitální oblasti, na konvexitě mozku, sfenoidálním hřebenu, v čichovém žlábku a páteřním kanálu.
Scope Note
A relatively common neoplasm of the CENTRAL NERVOUS SYSTEM that arises from arachnoidal cells. The majority are well differentiated vascular tumors which grow slowly and have a low potential to be invasive, although malignant subtypes occur. Meningiomas have a predilection to arise from the parasagittal region, cerebral convexity, sphenoidal ridge, olfactory groove, and SPINAL CANAL. (From DeVita et al., Cancer: Principles and Practice of Oncology, 5th ed, pp2056-7)
Other Concepts
Annotation
benign or malignant; coord IM with MENINGEAL NEOPLASMS (IM) but not with BRAIN NEOPLASMS nor SPINAL CORD NEOPLASMS for intracranial or spinal meningioma unless site is particularly discussed
Record number
D008579
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format