MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
meningeální nádory
English Heading
Meningeal Neoplasms
See
meningové nádory
meningy - nádory
nádory meningu
See
Neoplasms, Meningeal [T025520]
Meningeal Tumors [T372140]
Intracranial Meningeal Neoplasms [T372141]
Meningeal Neoplasms, Intracranial [T372142]
Spinal Meningeal Neoplasms [T372143]
Benign Meningeal Neoplasms [T372144]
Leptomeningeal Neoplasms [T372145]
Neoplasms, Leptomeningeal [T372146]
Malignant Meningeal Neoplasms [T372147]
Meningeal Cancer [T372148]
Meningeal Neoplasms, Malignant [T372149]
Meningeal Neoplasms, Benign [T372150]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Benigní a maligní nádorové procesy, které vycházejí z mozkových plen a míchy nebo je sekundárně poškozují.
Scope Note
Benign and malignant neoplastic processes that arise from or secondarily involve the meningeal coverings of the brain and spinal cord.
Other Concepts
Annotation
coord IM with histol type of neopl (IM); for intracranial or spinal meningioma, see note on MENINGIOMA; intradural extramedullary neopl do not go here: index under SPINAL CORD NEOPLASMS & do not try to locate "intradural" or "extramedullary"; meningeal leukemia does not go here: index under MENINGES /pathol (IM) + LEUKEMIC INFILTRATION (IM) (see note there) + specific type of leukemia (IM) if relevant
History note
78
Public Note
78
Record number
D008577
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format