MeSH deskriptor
Zdroj: MeSH 2021 deskriptory
Hlavní záhlaví
paměť
Anglické záhlaví
Memory
Preferovaný koncept
Definice, překlad
Duševní proces mající čtyři fáze: 1) fáze uložení, vštěpování (impregnace), 2) fáze uchování (retence), 3) vybavení (reprodukce) a 4) fáze rozpoznání (rekognice). Klinicky je paměť obvykle rozdělena na ultrakrátkou (senzorickou), krátkodobou, střednědobou (konsolidační) a dlouhodobou.
Definice
Complex mental function having four distinct phases: (1) memorizing or learning, (2) retention, (3) recall, and (4) recognition. Clinically, it is usually subdivided into immediate, recent, and remote memory.
Anotace
human & animal
Číslo záznamu
D008568
Persistentní link
Povolená podhesla
[CL] klasifikace
[DE] účinky léků
[PH] fyziologie
[RE] účinky záření
MeSH Strom


Prohlížení Medical Subject Headings


Zobrazení záznamu