Display Documents Help
vše 705
dějiny 14
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
lékařství v literatuře
English Heading
Medicine in Literature
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Písemná nebo jiná literární díla, jejichž předmětem je lékařství nebo jsou o lékařství a souvisejících oborech.
Scope Note
Written or other literary works whose subject matter is medical or about the profession of medicine and related areas.
Annotation
coordinate IM with medical aspect (IM) + specific literature heading (IM) + literary type if pertinent (as POETRY; DRAMA, etc.) (IM)
Record number
D008513
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[HI] dějiny
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format