MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
lymfom
English Heading
Lymphoma
See
lymfom maligní
maligní lymfom
See
Germinoblastoma [T024486]
Lymphoma, Malignant [T024488]
Reticulolymphosarcoma [T024489]
Sarcoma, Germinoblastic [T024490]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Zhoubné onemocnění mízních uzlin (event. jiných orgánů) obsahujících lymfatickou tkáň vycházející z lymfocytů. Má řadu typů, které lze rozeznat histologicky a některými speciálními metodami a které se liší průběhem a stupněm malignity (např. lymfoblastový, lymfoplasmocytární, imunoblastový, centrocytický). Léčí se především cytostatiky a ozařováním. Označuje se někdy jako tzv. nehodgkinský maligní l., na rozdíl od Hodgkinovy nemoci. (cit. Velký lékařský slovník online, 2015 http://lekarske.slovniky.cz)
Scope Note
A general term for various neoplastic diseases of the lymphoid tissue.
Annotation
general or unspecified: prefer specifics; do not confuse entry term LYMPHOMA, MALIGNANT with LYMPHOGRANULOMA, MALIGNANT see HODGKIN DISEASE
Record number
D008223
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format