MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
zákonodárství jako téma
English Heading
Legislation as Topic
See
legislativa jako téma
modelové zákonodárství
See
Health Legislation as Topic [T000912956]
Constitutional Amendments [T023490]
Legislation, Health [T023491]
Health Legislation [T023492]
Laws and Statutes [T023493]
Statutes and Laws [T023494]
Model Legislation [T023496]
Population Law [T023497]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Práce o uzákonění zákonů a vyhlášek a jejich ustanovení oficiálními orgány státu, země nebo jiné legislativní organizace. Vztahuje se také na zákony a předpisy týkající se zdraví obecně nebo pro které neexistuje konkrétní deskriptor.
Scope Note
Works about the enactment of laws and ordinances and their regulation by official organs of a nation, state, or other legislative organization. It refers also to health-related laws and regulations in general or for which there is no specific descriptor.
Other Concepts
Annotation
general or unspecified; prefer specifics; prefer the qualifier / legis with a specific term; specify country or state; do not confuse with the Publication Type LEGISLATION
History note
2008(1963)
Public Note
2008; see LEGISLATION 1963-2007
Record number
D007878
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[HI] dějiny
[OG] organizace a řízení
[ST] normy
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format