MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
učení
English Heading
Learning
See
fenomenografie
trénování paměti
trénink paměti
See
Phenomenography [T690222]
Memory Training [T827895]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Relativně trvalá změna v chování, která je výsledkem minulých zkušeností. Pojem zahrnuje získávání znalostí.
Scope Note
Relatively permanent change in behavior that is the result of past experience or practice. The concept includes the acquisition of knowledge.
Other Concepts
Annotation
policy: Manual 30.12
Record number
D007858
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[DE] účinky léků
[PH] fyziologie
[RE] účinky záření
[ES] etika
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format