Display Documents Help
vše 609
metody 69
využití 58
normy 8
statistika a číselné údaje 1
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
rozhovory jako téma
English Heading
Interviews as Topic
See
skupinová interview
interviewující
tazatelé
interview jako téma
telefonická interview
orální historie jako téma
See
Group Interviews [T022257]
Interviewers [T022258]
Interviews, Telephone [T022260]
Oral History as Topic [T824427]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Práce o rozhovorech s jednotlivcem nebo jednotlivci, které se konají za účelem získání informací o jejich minulosti a dalších osobních biografických datech, jejich postojích a názorech atd. Zahrnují práce o přijímání do školy nebo pracovních pohovorech.
Scope Note
Works about conversations with an individual or individuals held in order to obtain information about their background and other personal biographical data, their attitudes and opinions, etc. It includes works about school admission or job interviews.
Other Concepts
Annotation
for articles on how to conduct interviews, their value, behavior of participants, etc.: do not confuse with the Publication Type INTERVIEW
History note
2008(1980)
Public Note
2008; see INTERVIEWS 1980-2007
Record number
D007407
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[MT] metody
[ST] normy
[SN] statistika a číselné údaje
MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format