MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
mužská infertilita
English Heading
Infertility, Male
See
infertilita mužská
mužská neplodnost
sterilita mužská
porucha mužské plodnosti
poruchy mužské plodnosti
See
Sterility, Male [T021730]
Subfertility, Male [T776965]
Sub-Fertility, Male [T777175]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Snížená nebo chybějící schopnost muže oplodnit vajíčko během stanoveného období nechráněného pohlavního styku. Mužská sterilita je stálá infertilita.
Scope Note
The inability of the male to effect FERTILIZATION of an OVUM after a specified period of unprotected intercourse. Male sterility is permanent infertility.
Other Concepts
Annotation
/chem ind permitted but not for testing of contraceptives
History note
83; was STERILITY, MALE 1963-82
Online Note
use INFERTILITY, MALE to search STERILITY, MALE 1966-82
Public Note
83; was STERILITY, MALE 1963-82
Record number
D007248
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format