MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
hypertenze
English Heading
Hypertension
See
arteriální hypertenze
hypertonie
vysoký krevní tlak
See
Blood Pressure, High [T020938]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu (nad 140/90 mmHg). Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina většinou není známa (tzv. esenciální h., u níž existuje řada teorií vysvětlujících její vznik). V malém počtu případů je vysoký krevní tlak způsoben jinou chorobou (tzv. sekundární h.), zejm. onemocněním ledvin (např. glomerulonefritida, renální insuficience) či nadledvin (Connův syndrom, feochromocytom), popř. koarktací aorty aj. Levá srdeční komora musí u h. čerpat krev proti vysokému tlaku, což vede k jejímu zatěžování a hypertrofii a postupnému poškození. Vysoký krevní tlak se nemusí zejm. zpočátku projevovat žádnými nápadnými příznaky, ale později se mohou dostavit závažné komplikace (srdeční selhání, urychlení aterosklerózy, ICHS, cévní mozkové příhody, postižení ledvin). (cit. Velký lékařský slovník online, 2018 http://lekarske.slovniky.cz)
Scope Note
Persistently high systemic arterial BLOOD PRESSURE. Based on multiple readings (BLOOD PRESSURE DETERMINATION), hypertension is currently defined as when SYSTOLIC PRESSURE is consistently greater than 140 mm Hg or when DIASTOLIC PRESSURE is consistently 90 mm Hg or more.
Annotation
not for intracranial or intraocular pressure; relation to BLOOD PRESSURE: Manual 23.27; Goldblatt kidney is HYPERTENSION, GOLDBLATT see HYPERTENSION, RENOVASCULAR; hypertension with kidney disease is probably HYPERTENSION, RENAL, not HYPERTENSION; venous hypertension: index under VENOUS PRESSURE (IM) & do not coordinate with HYPERTENSION; PREHYPERTENSION is also available
Record number
D006973
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format