MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
ergonomie
English Heading
Ergonomics
See
organizace práce
hodnocení ergonomie
posouzení ergonomie
testování ergonomie
psychotechnika
ergonomie a lidský činitel
humánní inženýrství
inženýrství lidských zdrojů (USA)
lidské inženýrství
See
Human Factors Engineering [T000870902]
Cognitive Ergonomics [T000913624]
Physical Ergonomics [T000913625]
Organizational Ergonomics [T000913626]
Visual Ergonomics [T000913628]
Ergonomic Assessment [T000926682]
Human Factors and Ergonomics [T000926685]
Psychology, Engineering [T020555]
Engineering Psychology [T020556]
Human Engineering [T020557]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Věda o navrhování, výstavbě nebo vybavení mechanických zařízení nebo umělého prostředí podle antropometrických, fyziologických nebo psychologických požadavků lidí, kteří je budou používat.
Scope Note
The science of designing, building or equipping mechanical devices or artificial environments to the anthropometric, physiological, or psychological requirements of the people who will use them.
Other Concepts
Annotation
index "medical ergonomics" here but do not coordinate with MEDICINE
History note
2018; use HUMAN ENGINEERING 1966-2017; use HUMAN ENGINEERING to search ENGINEERING PSYCHOLOGY 1969-78
Online Note
2018; see HUMAN ENGINEERING 1966-2017; use HUMAN ENGINEERING to search ENGINEERING PSYCHOLOGY 1969-78
Public Note
2018; use HUMAN ENGINEERING 1966-2017; use HUMAN ENGINEERING to search ENGINEERING PSYCHOLOGY 1969-78
Record number
D006804
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[LJ] zákonodárství a právo
[MT] metody
[ST] normy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


MeSH Tree

Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format