MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
dialýza ledvin
English Heading
Renal Dialysis
See
krevní dialýza
See
Dialysis, Extracorporeal [T019436]
Extracorporeal Dialysis [T019437]
Hemodialysis [T019438]
Dialysis, Renal [T463275]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Terapie při nedostatečném čištění krve ledvinami. Je založená na dialýze a zahrnuje hemodialýzu, peritoneální dialýzu a hemodiafiltraci.
Scope Note
Therapy for the insufficient cleansing of the BLOOD by the kidneys based on dialysis and including hemodialysis, PERITONEAL DIALYSIS, and HEMODIAFILTRATION.
Other Concepts
Annotation
/instrum permitted but consider also KIDNEYS, ARTIFICIAL
History note
2001(1967)
Public Note
2001; see HEMODIALYSIS 1967-2000
Record number
D006435
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[AE] škodlivé účinky
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[MT] metody
[MO] mortalita
[NU] ošetřování
[PX] psychologie
[ST] normy
[TD] trendy
[VE] veterinární
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format