Display Documents Help
vše 10
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
naučená bezmocnost
English Heading
Helplessness, Learned
See
bezmocnost naučená
See
Learned Helplessness [T019305]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Subjektivní a často nesprávné přesvědčení, že úspěšnost jedince je nezávislá na míře jeho osobního snažení. Projevuje se pasivitou, apatií, závislostí, rezignací, nízkou sebedůvěrou a beznadějí, a to vše v důsledku nesprávně interpretovaných minulých záporných zkušeností. Takové okolnosti mohou mít za následek zhoršenou schopnost učit se. Používá se u lidské nebo zvířecí populace.
Scope Note
Learned expectation that one's responses are independent of reward and, hence, do not predict or control the occurrence of rewards. Learned helplessness derives from a history, experimentally induced or naturally occurring, of having received punishment/aversive stimulation regardless of responses made. Such circumstances result in an impaired ability to learn. Used for human or animal populations. (APA, Thesaurus of Psychological Index Terms, 1994)
History note
83
Public Note
83
Record number
D006380
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format