MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
srdeční selhání
English Heading
Heart Failure
See
SS
selhání srdce
srdce - selhání
srdeční nedostatečnost
dekompenzace srdce
srdce - dekompenzace
kongestivní srdeční selhání
městnavé selhání srdce
srdce - selhání městnavé
srdeční selhání městnavé
pravostranné selhání srdce
srdce - selhání pravostranné
levostranné selhání srdce
srdce - selhání levostranné
myokard - selhání
See
Heart Failure, Congestive [T019189]
Heart Decompensation [T019190]
Congestive Heart Failure [T680729]
Cardiac Failure [T682070]
Heart Failure, Right-Sided [T682073]
Right-Sided Heart Failure [T682074]
Heart Failure, Left-Sided [T682075]
Left-Sided Heart Failure [T682076]
Myocardial Failure [T686517]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Stav, kdy srdce není schopno plnit svou funkci (tj. přečerpávat, „pumpovat\ krev) v množství přiměřeném nárokům organismu. K příčinám se řadí porucha myokardu (zejm. ischemie), objemové a tlakové přetěžování srdce (např. chlopenní vady, hypertenze). Nikoliv vzácné je s. oboustranné s kombinací příznaků. S. s. může být akutní nebo chronické s různě dramatickými příznaky a s různě zapojenými kompenzačními mechanismy. K nim patří zejm. zvyšování preloadu (dilatace komory), retence tekutin a solí v důsledku silné aktivace systému renin-angiotenzin-aldosteron, tachykardie a aktivace sympatoadrenálního systému (vazokonstrikce). S. s. je považováno za systémový stav se změnami nejen hemodynamickými, ale změnami v hormonální a cytokinové produkci, ve vnitřním prostředí apod. Některé změny se vyvíjejí rychle (např. tachykardie), jiné po delší dobu (retence tekutin), rozvoj některých trvá i měsíce (hypertrofie a strukturální změny myokardu). Kompenzační mechanismy samy o sobě mohou z dlouhodobého hlediska srdce poškozovat (tachykardie zvyšuje potřebu kyslíku, zhoršuje prokrvení, vazokonstrikce vede k zvýšení afterloadu atp.). Patofyziologicky se rozlišuje selhání backward, forward. Na nedostatečnosti se podílí systolická dysfunkce (špatná kontraktilní schopnost) i dysfunkce diastolická (snížená poddajnost komory v diastole se vzestupem enddiastolického tlaku). Důležitá je rovněž správná životospráva, omezení solení, dostatek fyzického i psychického odpočinku. (cit. Velký lékařský slovník online, 2017 http://lekarske.slovniky.cz)"
Scope Note
A heterogeneous condition in which the heart is unable to pump out sufficient blood to meet the metabolic need of the body. Heart failure can be caused by structural defects, functional abnormalities (VENTRICULAR DYSFUNCTION), or a sudden overload beyond its capacity. Chronic heart failure is more common than acute heart failure which results from sudden insult to cardiac function, such as MYOCARDIAL INFARCTION.
Other Concepts
Annotation
"scompenso di cuore" is "heart decompensation" in Italian; do not confuse with CARDIOMYOPATHY, CONGESTIVE
History note
2008 (1966)
Public Note
2008; see HEART FAILURE, CONGESTIVE 1966-2007
Record number
D006333
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format