MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
zdravotní stav
English Heading
Health Status
See
Level of Health [T019121]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Úroveň zdraví jednotlivce, skupiny nebo populace, jak je subjektivně hodnoceno jednotlivcem nebo objektivnějšími měřítky.
Scope Note
The level of health of the individual, group, or population as subjectively assessed by the individual or by more objective measures.
History note
90(80); was see under HEALTH 1980-89
Public Note
90; was see under HEALTH 1980-89
Record number
D006304
Persistent link
MeSH Tree

MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format