MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
rejekce štěpu
English Heading
Graft Rejection
See
odhojení transplantátu
odhojení štěpu
odhojování transplantátu
odhojování štěpu
odmítnutí transplantátu
odmítnutí štěpu
rejekce transplantátu
štěp - odhojení
štěp - rejekce
štěp - vypuzení
odvržení štěpu
See
Rejection, Transplant [T018465]
Transplant Rejection [T018466]
Transplantation Rejection [T018467]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Imunitní odpověď s buněčnými i humorálními složkami, namířená proti alogenní transplantaci, jejíž tkáňové antigeny nejsou kompatibilní s antigeny příjemce.
Scope Note
An immune response with both cellular and humoral components, directed against an allogeneic transplant, whose tissue antigens are not compatible with those of the recipient.
Annotation
may be used with transplanted neoplasms
History note
73(71)
Public Note
73
Record number
D006084
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format