MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
geriatrické ošetřovatelství
English Heading
Geriatric Nursing
See
péče o staré pacienty
See
Nursing, Geriatric [T017710]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Ošetřovatelská péče o staré pacienty v domácnosti, v nemocnici nebo ve zvláštních institucích, jako jsou pečovatelské domy, psychiatrické instituce atd.
Scope Note
Nursing care of the aged patient given in the home, the hospital, or special institutions such as nursing homes, psychiatric institutions, etc.
History note
67
Public Note
67
Record number
D005851
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[ED] výchova
[HI] dějiny
[LJ] zákonodárství a právo
[MT] metody
[OG] organizace a řízení
[ST] normy
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format