Display Documents Help
vše 3
etnologie 1
epidemiologie 1
MeSH Geographical Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
zeměpisné pojmy
English Heading
Geographic Locations
See
Geographic Location [T000997194]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Kontinenty a země ležící na těchto kontinentech, SPOJENÉ STÁTY a jejich ustavující státy uspořádané podle regionů, KANADA a všechny její provincie, AUSTRÁLIE a všechny její státy, hlavní vodní útvary a hlavní ostrovy na obou polokoulích a vybraná hlavní města.
Scope Note
The continents and countries situated on those continents; the UNITED STATES and each of the constituent states arranged by region; CANADA and each of its provinces; AUSTRALIA and each of its states; the major bodies of water and major islands on both hemispheres; and selected major cities.
Annotation
used for searching; do not confuse with GEOGRAPHY; INDEXER: Do not use; CATALOGER: Do not use
History note
98; use explode 1967-97
Record number
D005842
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[EH] etnologie
[EP] epidemiologie
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format