MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
vystavení vlivu životního prostředí
English Heading
Environmental Exposure
See
environmentální expozice
expozice životnímu prostředí
ohrožení životním prostředím
životní prostředí - ohrožení
See
Exposure, Environmental [T014611]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Vystavení potenciálně škodlivým chemickým, fyzikálním nebo biologickým činitelům v životním prostředí nebo faktorům životního prostředí, které mohou zahrnovat ionizující záření, patogenní organismy nebo toxické chemikálie.
Scope Note
The exposure to potentially harmful chemical, physical, or biological agents in the environment or to environmental factors that may include ionizing radiation, pathogenic organisms, or toxic chemicals.
Annotation
coordinate with specific substance
History note
74(67)
Public Note
74
Record number
D004781
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[AE] škodlivé účinky
[AN] analýza
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[HI] dějiny
[LJ] zákonodárství a právo
[PC] prevence a kontrola
[ST] normy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format