MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
inženýrství
English Heading
Engineering
See
technika
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Praktické použití fyzikálních, mechanických a matematických zákonů. Inženýrství je technická disciplína, která aplikuje technické a vědecké poznatky, využívá zákonů přírody a přírodních i lidských prostředků k vytváření materiálů, staveb, strojů, zařízení, systémů a procesů, které splňují bezpečnostní i funkční kritéria s ohledem na ekonomiku, společnost a životní prostředí. (doplněno podle Wikipedie 2020 http://www.cs.wikipedia.org/)
Scope Note
The practical application of physical, mechanical, and mathematical principles. (Stedman, 25th ed)
Record number
D004738
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[ED] výchova
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[LJ] zákonodárství a právo
[MT] metody
[OG] organizace a řízení
[ST] normy
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format