MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
elektrokardiografie
English Heading
Electrocardiography
See
EKG
elektrokardiografický záznam
See
12-Lead ECG [T000997400]
12-Lead Electrocardiography [T000997401]
12-Lead EKG [T000997408]
Electrocardiogram [T013951]
EKG [T013952]
ECG [T013954]
Electrocardiograph [T760168]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Zkr. EKG – základní vyšetřovací metoda v kardiologii založená na snímání elektrické aktivity srdečního svalu a jejím záznamu ve formě elektrokardiogramu. Umožňuje zjistit poruchy srdečního rytmu (arytmie, některé ischemické změny včetně infarktu myokardu), popř. i další poruchy. Na povrch těla se přikládají elektrody, z nichž se do přístroje vedou elektrokardiografické svody. Svody z jediné elektrody se označují jako unipolární, z dvou elektrod (z nichž jedna se považuje za kladnou, druhá za zápornou) jako bipolární. Ke snímání se obvykle užívá 12 svodů, které registrují průběh elektrických dějů na srdci z různých míst těla (hrudník, končetiny). (Cit. Velký lékařský slovník, http://lekarske.slovniky.cz/ 2014)
Scope Note
Recording of the moment-to-moment electromotive forces of the HEART as projected onto various sites on the body's surface, delineated as a scalar function of time. The recording is monitored by a tracing on slow moving chart paper or by observing it on a cardioscope, which is a CATHODE RAY TUBE DISPLAY.
Other Concepts
Record number
D004562
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format