Display Documents Help
vše 62
fyziologie 8
účinky léků 6
klasifikace 4
etika 2
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
chování při pití
English Heading
Drinking Behavior
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Chování spojené s přijímáním vody a dalších tekutin. Zahrnuje pravidelné zvyklosti pitného režimu (časové intervaly - začátek, trvání), frekvence a nasycenost.
Scope Note
Behaviors associated with the ingesting of water and other liquids; includes rhythmic patterns of drinking (time intervals - onset and duration), frequency and satiety.
Annotation
does not refer to drinking alcohol ( = ALCOHOL DRINKING); human & animal; differentiate from DRINKING
History note
69
Public Note
69
Record number
D004327
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[DE] účinky léků
[PH] fyziologie
[RE] účinky záření
[ES] etika
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format