MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
trávení
English Heading
Digestion
See
digesce
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Metabolický biochemický proces, jehož cílem je získání živin z potravy. V rámci trávení se potrava rozkládá na jednodušší látky, které jsou dostatečně malé, aby mohly být absorbovány v těle. Když je proces trávení ukončen, dochází ke vstřebávání živin. U vyšších živočichů se tak dějě převážně v tenkém střevě a částečně i v tlustém střevě. (upraveno podle Wikipedie 2020 http://www.cs.wikipedia.org/)
Scope Note
The process of breakdown of food for metabolism and use by the body.
Record number
D004063
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[DE] účinky léků
[EH] etnologie
[GE] genetika
[IM] imunologie
[PH] fyziologie
[RE] účinky záření
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format