MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
diagnóza
English Heading
Diagnosis
See
ohledání a diagnózy
vyšetření a diagnózy
ante mortem diagnóza
antemortem diagnóza
posmrtná diagnóza
postmortální diagnóza
See
Diagnose [T000996596]
Diagnoses and Examinations [T011780]
Examinations and Diagnoses [T011781]
Antemortem Diagnosis [T634642]
Postmortem Diagnosis [T634643]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Diagnóza (zkr. dg.) – rozeznání nemoci a její pojmenování. Stanovení d. je předpokladem správné léčby. Vychází ze základních příznaků nemoci a posouzení okolností, které by s nimi mohly být v příčinném vztahu (viz anamnéza), fyzikálního vyšetření pacienta a laboratorních či přístrojových vyšetření, která odrážejí celkový stav organismu i jednotlivých orgánů a která mohou event. odhalit i příčinu onemocnění. Kromě pojmenování choroby se užívá i číselných kódů mezinárodní klasifikace nemocí. D. lze chápat jako výrok o zdravotním stavu jedince, kterým konkrétnímu nemocnému přisuzujeme určitý nozologický pojem. Tímto pojmem může být nozologická jednotka, syndrom či jen symptom nemoci. D. ve formě nozologické jednotky zůstává ideálem lékařského uvažování. Srov. diferenciální diagnóza. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )
Scope Note
The determination of the nature of a disease or condition, or the distinguishing of one disease or condition from another. Assessment may be made through physical examination, laboratory tests, or the likes. Computerized programs may be used to enhance the decision-making process.
Other Concepts
Annotation
general only; prefer /diag with disease term; in Chinese traditional medicine, index bianzheng shizhi (differentiation of signs & symptoms) under DIAGNOSIS, DIFFERENTIAL (IM) + MEDICINE, CHINESE TRADITIONAL (IM)
Record number
D003933
Persistent link
Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format