MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
diabetes mellitus 1. typu
English Heading
Diabetes Mellitus, Type 1
See
diabetes mellitus typu 1
brittle diabetes
labilní diabetes mellitus
diabetes mellitus se sklonem ke ketóze
diabetes autoimunitní
See
Type 1 Diabetes [T000896379]
Diabetes Mellitus, Brittle [T011736]
Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent [T011737]
Diabetes Mellitus, Juvenile-Onset [T011738]
Diabetes Mellitus, Ketosis-Prone [T011739]
IDDM [T011741]
Diabetes Mellitus, Type I [T011742]
Diabetes Mellitus, Sudden-Onset [T011743]
Diabetes, Autoimmune [T011744]
Autoimmune Diabetes [T536084]
Type 1 Diabetes Mellitus [T578603]
Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent, 1 [T811491]
Insulin-Dependent Diabetes Mellitus 1 [T811492]
Juvenile-Onset Diabetes [T811493]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Typ diabetu, pro který je charakteristický deficit inzulinu. Projevuje se náhle těžkou hyperglykemií a rychle se vyvíjející diabetickou ketoacidózou. Pokud se neléčí inzulinem, končí fatálně. Onemocnění může vzniknout v jakémkoli věku, ale nejčastěji se objevuje v dětství a v adolescenci.
Scope Note
A subtype of DIABETES MELLITUS that is characterized by INSULIN deficiency. It is manifested by the sudden onset of severe HYPERGLYCEMIA, rapid progression to DIABETIC KETOACIDOSIS, and DEATH unless treated with insulin. The disease may occur at any age, but is most common in childhood or adolescence.
Other Concepts
Annotation
MICE, INBRED NOD are a common model for this disease
History note
2005 (1984)
Public Note
2005; see DIABETES MELLITUS, TYPE I 2004, see DIABETES MELLITUS, INSULIN-DEPENDENT 1984-2003, see DIABETES MELLITUS, JUVENILE 1966-1983
Record number
D003922
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format