MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
demence
English Heading
Dementia
See
amence
familiální demence
See
Amentia [T367221]
Senile Paranoid Dementia [T367223]
Familial Dementia [T367224]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Chronický, trvalý úbytek duševních funkcí a schopností. Za vznik d. zodpovídají tři skupiny onemocnění mozku. Jde o důsledky aterosklerózy s poruchami prokrvení mozku (skupina ischemicko-vaskulárních d.), důsledky jiných chorobných stavů (symptomatické d., např. v důsledku otrav, alkoholismu, d. při AIDS). Nejč. příčinou d. je Alzheimerova nemoc (s některými vzácnějšími chorobami patří do skupiny atroficko-degenerativních onemocnění mozku). D. postihuje inteligenci, kognitivní funkce, vyšší city. Z kognitivního deficitu jsou patrné zhoršení paměti, afázie, apraxie, agnozie, narušení výkonných funkcí. Mizí schopnost soustředění, otupují se zájmy, člověk se nevyzná v čase, je zmatený, bloudí i v nejbližším okolí (dezorientace). Kortikální d. je způsobena postižením kůry (klasicky u Alzheimerovy nemoci), vyznačuje se normální řečí se značně narušenou sémantikou až afázií, amnézií, poruchami zrakové a prostorové orientace. U subkortikální d. (u Parkinsonovy nebo Huntingtonovy nemoci) bývá výrazněji narušena řeč v důsledku motorických poruch, jazykové schopnosti jsou však postiženy málo. Bývá porucha motivace, snížená aktivita, zpomalení duševních pochodů. V případě d. smíšené (např. vaskulární, multiinfarktová d.) lze pozorovat různé kombinace postižení. Průběh je různý – závisí na příčině a ev. včasné léčbě a různý bývá i u jednotlivých typů. Příznaky se vyvíjejí postupně, u některých forem naučené dovednosti a staré vzpomínky dlouho přetrvávají, mizí však schopnost naučit se novému. Léčba d. je farmakologická a důležité jsou rovněž nefarmakologické postupy z oblasti psychoterapie. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )
Scope Note
An acquired organic mental disorder with loss of intellectual abilities of sufficient severity to interfere with social or occupational functioning. The dysfunction is multifaceted and involves memory, behavior, personality, judgment, attention, spatial relations, language, abstract thought, and other executive functions. The intellectual decline is usually progressive, and initially spares the level of consciousness.
Other Concepts
History note
1981(1963)
Public Note
1981; see DEMENTIA, SENILE 1979-91; see PSYCHOSES, SENILE 1963-78; see PSYCHOSES, PRESENILE 1963-72; see PICK DISEASE OF BRAIN 1981-91; see PICK'S DISEASE OF BRAIN 1966-80; for DEMENTIA, PRESENILE see DEMENTIA 1967-97; for DEMENTIA, SENILE see DEMENTIA 1966-97
Record number
D003704
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format