Display Documents Help
vše 484
dějiny 1
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
kultura
English Heading
Culture
See
víra
vyznání
kulturní pozadí
kulturní zázemí
obyčeje
See
Cultural Relativism [T000947739]
Beliefs [T010079]
Cultural Background [T010080]
Customs [T010082]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Souhrnné vyjádření pro všechny vzorce chování získané a sociálně předávané pomocí symbolů. Kultura zahrnuje zvyky, tradice a jazyk.
Scope Note
A collective expression for all behavior patterns acquired and socially transmitted through symbols. Culture includes customs, traditions, and language.
Other Concepts
Annotation
note category: not for microbial or tissue cultures
Record number
D003469
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format