MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
průřezové studie
English Heading
Cross-Sectional Studies
See
cross-sectional studie
průřezové analýzy
See
Analysis, Cross-Sectional [T009980]
Cross Sectional Analysis [T009981]
Cross-Sectional Survey [T009983]
Surveys, Disease Frequency [T009984]
Disease Frequency Surveys [T009985]
Prevalence Studies [T009986]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Studie, ve které jsou informace o expozici potenciálnímu rizikovému faktoru a o výskytu studované nemoci zjišťovány ve stejném časovém okamžiku. Při interpretaci výsledků p. s. bývá obtížné rozlišit, zda expozice rizikovému faktoru skutečně časově předcházela vzniku nemoci. (To je rozdíl proti longitudinálním studiím, které účastníky sledují po určitou dobu.) (cit. Velký lékařský slovník online, 2017 http://lekarske.slovniky.cz/ )
Scope Note
Studies in which the presence or absence of disease or other health-related variables are determined in each member of the study population or in a representative sample at one particular time. This contrasts with LONGITUDINAL STUDIES which are followed over a period of time.
Other Concepts
Annotation
IM general only; coordinate NIM with specific disease (IM); specify geographic term if pertinent
History note
90(75); was see under EPIDEMIOLOGIC METHODS 1975-89; PREVALENCE STUDIES was heading 1989
Online Note
use CROSS-SECTIONAL STUDIES to search PREVALENCE STUDIES 1989
Public Note
90; was see under EPIDEMIOLOGIC METHODS 1975-89; PREVALENCE STUDIES was heading 1989
Record number
D003430
Persistent link
MeSH Tree

MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format