MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
krizové intervence
English Heading
Crisis Intervention
See
Brief Interventions [T000999820]
Brief Treatment [T000999822]
Brief Advice [T000999823]
Screening and Brief Intervention [T000999824]
Critical Incident Stress Debriefing [T009949]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Psychoterapeutická služba a pomoc při akutní psychiatrické situaci, který má spíše funkci opatření pro zlepšení momentálního stavu než funkci léčebnou. Používá se v pohotovostních situacích v psychiatrických nebo všeobecných nemocnicích nebo přímo v místě krize. Tento léčebný přístup se zaměřuje na mezilidské a vnitřní konflikty (sebevražedný pokus, těžký předmanželský či manželský konflikt, předávkování drogou) a úpravu prostředí.
Scope Note
Brief therapeutic approach which is ameliorative rather than curative of acute psychiatric emergencies. Used in contexts such as emergency rooms of psychiatric or general hospitals, or in the home or place of crisis occurrence, this treatment approach focuses on interpersonal and intrapsychic factors and environmental modification. (APA Thesaurus of Psychological Index Terms, 7th ed)
Other Concepts
Annotation
a psychother technique
History note
70
Public Note
70
Record number
D003419
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[ED] výchova
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[LJ] zákonodárství a právo
[MT] metody
[OG] organizace a řízení
[ST] normy
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format