MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
chování spotřebitelů
English Heading
Consumer Behavior
See
nespokojenost zákazníků
spotřebitelé - uspokojování
chování spotřebitele
chování zákazníka
chování zákazníků
See
Consumer Satisfaction [T009493]
Consumer Preference [T009494]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Chování spojené s pořizováním zboží, využíváním služeb nebo zkušeností.
Scope Note
Behavior associated with the procurement of goods, services, or experiences.
Other Concepts
History note
68
Public Note
68
Record number
D003258
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[EC] ekonomika
[SN] statistika a číselné údaje
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format