MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
kongresy jako téma
English Heading
Congresses as Topic
See
konference jako téma
schůze odborníků
See
Conferences [T009408]
Conferences and Proceedings [T009409]
Professional Meetings and Conferences [T009410]
Conferences and Congresses [T009411]
Congresses and Conferences [T009412]
Conference Proceedings as Topic [T700633]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Práce, jejichž tématem je oborová konference, kongres či formální setkání zástupců konkrétního oboru.
Scope Note
Works about conferences, conventions or formal meetings usually attended by delegates representing a special field of interest.
Other Concepts
Annotation
used for general articles about congresses, conferences, or meetings as a means of communication; do not add INTERNATIONAL COOPERATION for international congresses; do not confuse with Publication Type CONGRESS
History note
2008(1963)
Public Note
2008; see CONGRESSES 1963-2007
Record number
D003226
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[HI] dějiny
[LJ] zákonodárství a právo
[OG] organizace a řízení
[ST] normy
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format