MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
obchod
English Heading
Commerce
See
prodejci
See
Commercial Sector [T009128]
Prices [T009130]
Business [T009131]
Sales [T024954]
Vendors [T024956]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Výměna zboží nebo komodit, zvláště ve velkém, mezi různými zeměmi nebo mezi populacemi téže země. To zahrnuje obchodování(nakupování, prodávání nebo vzájemnou výměnu komodit, ať už v malém nebo ve velkém) a podnikání (nákup a prodej zboží pro zisk).
Scope Note
The interchange of goods or commodities, especially on a large scale, between different countries or between populations within the same country. It includes trade (the buying, selling, or exchanging of commodities, whether wholesale or retail) and business (the purchase and sale of goods to make a profit). (From Random House Unabridged Dictionary, 2d ed, p411, p2005 & p283)
Other Concepts
Record number
D003132
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[ED] výchova
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[LJ] zákonodárství a právo
[MT] metody
[OG] organizace a řízení
[ST] normy
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format