MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
kolchicin
English Heading
Colchicine
See
Colchicine, (+-)-Isomer [T360768]
Colchicine, (R)-Isomer [T360769]
Pharmacological Actions
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Kolchicin je prudce jedovatý alkaloid, původně izolovaný z ocúnu (Colchicum). Jde o velice účinný mitotický jed, který napadá mikrotubuly dělicího vřeténka, a tak narušuje správný rozchod chromozómů při mitóze. Používá se proto v genetice pro umělé navození genomových mutací. V medicíně se využívá při léčbě záchvatů dny, familiární středomořské horečky (FMF), chronické myeloidní leukémie, funguje též jako antiuratikum. (upraveno podle Wikipedie 2020 http://www.cs.wikipedia.org/)
Scope Note
A major alkaloid from Colchicum autumnale L. and found also in other Colchicum species. Its primary therapeutic use is in the treatment of gout, but it has been used also in the therapy of familial Mediterranean fever (PERIODIC DISEASE).
CAS Registry Number
CAS Name: Acetamide, N-(5,6,7,9-tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo(a)heptalen-7-yl)-, (S)-
CAS Registry Number: SML2Y3J35T
Other Concepts
Record number
D003078
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format