MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
výchova dítěte
English Heading
Child Rearing
See
dítě - výchova
výchova dětí
See
Childrearing [T001080698]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Vychovávání dětí rodiči nebo náhradními rodiči. Používá se také pro výchovné postupy při výchově dětí v různých společnostech, v různých ekonomických úrovních, u různých etnických skupin, atd. Od rodičovství se liší v tom, že ve výchově dětí je kladen důraz na akt vzdělávání nebo výchovu dítěte a interakci mezi rodiči a dětmi, zatímco rodičovství klade důraz na odpovědnost a příkladné chování rodiče.
Scope Note
The training or bringing-up of children by parents or parent-substitutes. It is used also for child rearing practices in different societies, at different economic levels, in different ethnic groups, etc. It differs from PARENTING in that in child rearing the emphasis is on the act of training or bringing up the child and the interaction between the parent and child, while parenting emphasizes the responsibility and qualities of exemplary behavior of the parent.
Annotation
check also tag CHILD or specific; differentiate from PARENTING which emphasizes the role & responsibility of the parent while CHILD REARING emphasizes the upbringing: if in doubt use term of author
History note
68(64)
Public Note
68
Record number
D002668
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[EH] etnologie
[HI] dějiny
[PX] psychologie
[TD] trendy
Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format