MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
poruchy chování u dětí
English Heading
Child Behavior Disorders
See
dítě - poruchy chování
děti s poruchami chování
poruchy chování dětí
See
Childhood Behavior Disorders [T001080680]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Chování, které natolik překračuje vzorce chování odpovídající danému věku, že je považováno za patologické (např. extrémní vyrušování, anaklitická deprese). Tento koncept nezahrnuje psychoneurózu, psychózu nebo poruchy osobnosti s pevnými vzorci projevu.
Scope Note
Disturbances considered to be pathological based on age and stage appropriateness, e.g., conduct disturbances and anaclitic depression. This concept does not include psychoneuroses, psychoses, or personality disorders with fixed patterns.
Annotation
check the tag CHILD or specific
Record number
D002653
Persistent link
Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format