MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
zneužívané dítě
English Heading
Child Abuse
See
dítě - zneužití
dítě týrané
dítě zanedbávané
syndrom CAN
týrané dítě
zneužívání dětí
zanedbávání dětí
See
Child Neglect [T007689]
Child Maltreatment [T818204]
Child Mistreatment [T821405]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Zneužívání/špatné zacházení s dětmi v rodině, instituci nebo na jiných místech.
Scope Note
Abuse of children in a family, institutional, or other setting. (APA, Thesaurus of Psychological Index Terms, 1994)
Other Concepts
Annotation
check the tag CHILD or specific
History note
65(64)
Public Note
65
Record number
D002649
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[DI] diagnóza
[EC] ekonomika
[EH] etnologie
[HI] dějiny
[LJ] zákonodárství a právo
[MO] mortalita
[PC] prevence a kontrola
[PX] psychologie
[RH] rehabilitace
[TH] terapie
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format